Dne 9. listopadu 2021 se na zahradě Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvkové organizace v odpoledních hodinách uskutečnila velmi povedená akce s názvem „Uspávání broučků“.

Děti i rodiče přišli na akci stylově vybaveni – někteří v kostýmech, jiní s čelenkami s tykadly nebo s krásnými malůvkami berušek, které jim na obličej dle jejich přání malovala nápaditá maminka dvou dívenek z naší MŠ. Milé mamince za tento vstřícný podnět, který nás příjemně překvapil, velice děkujeme.

Program zahájila paní ředitelka, která přivítala děti i rodiče a uvedla organizační body konané akce.  Poté jsme se všichni společně pustili do úklidu školní zahrady – hrabání listí, sběr větviček, klacíků i šišek. Tyto přírodniny jsme využili jako výplň do „hmyzího hotelu“, který vyrobil a škole věnoval jeden šikovný tatínek, za což mu také patří srdečné poděkování.  Shrabané listí bylo použito i do bylinkové spirály jako základ pro výsadbu na příští rok. 

Když už se začalo stmívat, zazpívaly děti v zahradním osvíceném amfiteátru tematické písničky – ukolébavky a odrecitovaly básničku všem broučkům „na dobrou noc“. Následovalo rozsvícení lampionů a společný průvod školní zahradou po světýlky vyznačené trase ke stanovišti s občerstvením. Všichni zúčastnění se zahřáli teplým čajem a posilnili piškotovou roládou.

Děti byly zaslouženě odměněny medailemi a svítícími náramky. Pro nás dospělé byly odměnou radostné úsměvy a potěšení dětí z lampionků i z rozzářené zahrady. Z příjemné podzimní akce jsme si odnesli spoustu krásných zážitků a věříme, že se nám povedlo uložit všechny broučky k zimnímu spánku, i když nám se pak spát vůbec nechtělo.

Děkujeme všem dětem i rodičům za jejich přízeň, za vzornou přípravu na společnou akci a za přívětivě strávené listopadové odpoledne. Těšíme se zase příště na další společné akci.

Kolektiv MŠ Křižíkova