NADSTANDARTNÍ AKTIVITY V RÁMCI MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Činnost kroužků bude zahájena v říjnu tohoto školního roku. Podrobné informace a časový harmonogram bude včas zveřejněn na nástěnkách v šatně tříd Včelky a Sovičky. 

  • Do kroužků budou přednostně zapisovány děti plnící povinné předškolní vzdělávání ze tříd Sovičky a Včelky. 
  • Zájem o zápis do kroužků hlaste během září třídní učitelce.

 

Nabídka kroužků:

  • Výtvarný kroužek v pondělky odpoledne pod vedením Bc. Šárky Miencilové a Simony Kačmařové

  • Hravá angličtina v úterky odpoledne pod vedením Mgr. Sandry Navrátilové a Terezy Holáňové, DiS.

  • Pěstitelský a badatelský kroužek ve středy odpoledne pod vedením Bc. Lenky Bambuškové a Lucie Křístkové

  • Hudebně-pohybový kroužek ve čtvrtky odpoledne pod vedením Jany Ficové a Bc. Blanky Svobodové

  • Předškola v liché týdny dopoledne pod vedením Mgr. Terezy Fabíkové