NADSTANDARTNÍ AKTIVITY V RÁMCI MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Činnost kroužků bude zahájena v říjnu tohoto roku. Podrobné informace a časový harmonogram bude včas zveřejněn v tomto článku a v šatnách 4. třídy Beruška a 5. třídy Sovičky.

  • Do kroužků budou přednostně zapisovány děti plnící povinné předškolní vzdělávání ze tříd Sovičky a Berušky. 
  • Zájem o zápis do kroužků hlaste během září třídní učitelce.

 

Nabídka kroužků:

  • Hravá angličtina v úterky odpoledne pod vedením Bc. Sandry Navrátilové a Bc. Michaely Klofáčové

  • Předškola v liché týdny dopoledne pod vedením Mgr. Terezy Fabíkové

  • Sbor v liché čtvrtky odpoledne pod vedením Bc. Blanky Svobodové

  • Tanečky v sudé čtvrtky odpoledne pod vedením Jany Ficové

  • Pěstitelský a badatelský kroužek v liché středy odpoledne pod vedením Bc. Petry Ščurkové

  • Výtvarný kroužek v pondělky odpoledne pod vedením Bc. Šárky Miencilové a Simony Kačmařové