Vážení zákonní zástupci,

od 1.9.2024 stanovila Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 1 000,- Kč za celodenní docházku.

V případě, že hradíte školné převodem, upravte si od září 2024 částku.

Stále platí:

  • V případě pobírání sociálních dávek, předloží rodiče dítěte každý měsíc příslušný doklad a písemnou žádost o osvobození, na jejichž základě budou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání (školné).
  • Úplata za předškolní vzdělávání se hradí u vedoucí školní jídelny nebo přes účet trvalým příkazem.
  • Od úplaty za předškolní vzdělávání jsou automaticky osvobozeny děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

Veškeré dotazy týkající se plateb Vám zodpoví vedoucí školní jídelny p. Jana Poláková na tel. č. 596 127 268