INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ O POVINNÉM SUBJEKTU

podle vyhlášky č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006

Název: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace


Důvod a způsob založení:
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 943/19 ze dne 24.9.2002 s účinností ke dni 1.1.2003
zřizovatel – Statutární město Ostrava,
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, okres Ostrava

Organizační struktura: samostatný právní subjekt, statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy, Mgr. Petra Šrámek Zahradníková

Kontaktní spojení:
kontaktní adresa – Křižíkova 18/2813, 702 00 Moravská Ostrava
úřední hodiny: po telefonické domluvě
telefonní čísla:
telefon mateřské školy 596 127 266
mobilní číslo pro sms omluvenky 602 412 716
telefonní spojení na školní jídelnu 596 127 268
číslo faxu – nemáme
adresa internetové stránky – www.mskrizikova.cz
adresa e-podatelny – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – mateřská škola
školní jídelna - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka – vgakwet

Platby
Bezhotovostní: číslo účtu 21935761/0100 CZK
Platby v hotovosti: kancelář vedoucí školní jídelny ve vypsaných termínech

IČ: 750 27 330
DIČ: CZ 750 27 330, nejsme plátci DPH


Dokumenty:
zřizovací listina
zápis v obchodním rejstříku
živnostenské listy
zařazení do sítě škol
třídní vzdělávací programy
24.-vnitřní-řád-školní-jídelny
PROVOZNÍ-ŘÁD-ZAHRADY
Školní
řád-mateřské-školy-pro-1017-18-2
ŠVP-Křižíkova-17-20


Rozpočet:
V níže přiložených souborech je zveřejněn Schválený rozpočet na rok 2018 a Struktura návrhu střednědobého rozpočtu na roky 2019 a 2020 a Usnesení o schválení rozpočtu střednědobého výhledu rozpočtu


Rozpočet na rok 2018

Získání účelových neinvestičních příspěvků:
od SMO – Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme letos získali 20.000,-Kč na dva projekty
od SMO – Magistrátu města Ostravy jsme letos získali 60.000,-Kč na na jeden projekt


Žádosti o informace: ústně v ředitelně školy, telefonicky, písemně

Opravné prostředky:
proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat do 15 dnů ode dne doručení osobně ředitelce škly nebo písemně na adresu organizace

Předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ( dále jen školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
NV 222/2010 Sb.,o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v platném znění
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol, v platném znění
Vyhláška č. 410/2005 SB., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, v platném znění