OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022

Pro ukrajinské děti budou zápisy od 1. 6. do 15. 7. 2022, přihlášky ve dvoujazyčné verzi budou k dispozici na webu https://ms.ostrava.cz/ od 18. 5. 2022.
Записи для українських дітей триватимуть від 1. 6. до 15. 7. 2022, заяви на прийняття у двомовній версії будуть доступні на https://ms.ostrava.cz/ з 18. 5. 2022.

 

Pro případné dotazy využijte tel. číslo 596 127 166 nebo 602 412 716.

Těšíme se na Vás!

 

 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

 

 

V I R T U Á L N Í  P R O H L Í D K A  Š K O L Y

Na odkazu níže můžete zhlédnout krátkou prezentaci naší školy.

 

https://youtu.be/KdFcphdoGuM