Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválil Mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, tyto neinvestiční příspěvky pro rok 2022 na projekty:

 

Účelové neinvestiční příspěvky pro rok 2022
"Hody, hody, doprovody aneb tvoříme spolu" 20 000 Kč
"Jazykohrátky s vílou Větičkou a skřítkem Tužtičkou" 30 000 Kč
Pohyb s radostí pro rok 2022 
"Hry s pohybem" 27 000 Kč
"Od startu až do cíle" 35 000 Kč
Spolupráce se ZŠ 
Příspěvek na spolupráci se ZŠ 43 000 Kč