Dne 3. listopadu 2022 se na zahradě Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvkové organizace v odpoledních hodinách uskutečnila velmi povedená a milá akce s názvem „Uspávání broučků“, jejíž součástí byla vernisáž výrobků školní výzvy „Ptáček z netradičního materiálu“, finančně podpořená zřizovatelem.

Děti i rodiče přišli na akci stylově vybaveni – někteří v kostýmech, jiní s čelenkami a všichni s krásnými lampiónky. Fotografie z akce naleznete na webových stránkách ve Fotogalerii - 2022-2023 - Společné akce. 

Program zahájila paní ředitelka, přivítala děti i rodiče a seznámila přítomné s programem. Děti byly oficiálně oceněny za vyrobené ptáčky, které jsme vystavili na zastřešených stolech školní zahrady a po celou dobu trvání akce si je mohli všichni prohlédnout. Zpestřením byl „Malý zahradní kvíz“ se záludnými otázkami o přírodě, za jehož splnění čekala děti sladká odměna.

Když už se začalo stmívat a trošku se ochladilo, zahřály se děti i dospělí „ptačím“ tanečkem. Za doprovodu kytary jsme pak společně zazpívali tematické písničky – ukolébavky broučkům „na dobrou noc“. Následovalo rozsvícení lampiónů a společný průvod školní zahradou po světýlky vyznačené trase.

Zahradu rozzářily nejen lampiónky, ale především radostné úsměvy a potěšené děti. Z příjemné podzimní akce jsme si odnesli spoustu krásných zážitků a věříme, že se nám povedlo uložit všechny broučky k zimnímu spánku.

Děkujeme všem dětem i rodičům za jejich přízeň, paním učitelkám za vzornou přípravu na společnou akci a za přívětivě strávené listopadové odpoledne. Další příležitostí pro společné setkání budou adventní dílny.

Těšíme se na vás laughing